• Pokoje wynajmowane są na doby.
 • Doba zaczyna się o godzinie 15:00 a kończy o 10:00 dnia następnego.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00.
 • Rezerwacja dokonywana jest na podstawie wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości całości pobytu. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Przy zakwaterowaniu Goście proszeni są o wylegitymowanie się dowodem osobistym w celu zameldowania i uiszczenia pozostałej kwoty za wykupioną usługę. W przypadku skrócenia pobytu suma nie podlega zwrotowi .
 • Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego przez Gościa równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
 • Gospodarze zobowiązani są bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 • Gospodarze nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi i okna.
 • Do dyspozycji gości udostępnia się parking niestrzeżony. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 • Zakaz odwiedzin przez osoby niezameldowane z powodu pandemii.
 • Gość kwatery bez wiedzy właścicieli nie ma prawa przekazywać pokoju ani węzła sanitarnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił należną opłatę.
 • Goście są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku w kwaterze.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Szkody powinny być zgłaszane gospodarzom. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Trzymanie zwierząt domowych w kwaterze bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest zabronione
 • Na terenie posesji za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie
 • Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

pl_PLPolish
pl_PLPolish